Stichting

Informatie

Stichting Paul Music Productions produceert en organiseert muziektheaterconcerten in een professionele theateromgeving.
Jonge mensen wordt een kans geboden podiumervaring op te doen en muziekverenigingen wordt de kans geboden in verbinding met andere verenigingen samen te concerteren.
Alle begeleiding van zangers wordt verzorgd door een live-band of live-orkest, die qua samenstelling wisselt per productie.

Met muzikale groet,

facebook